โครงการ รพ.ร้อยเอ็ด อาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

มูลค่าโครงการ

75 ล้านบาท

ลักษณะโครงการ

อาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 10 ชั้น พื้นที่ 10,070 ตร.ม.

ที่ตั้งโครงการ

อำเภอร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

Similar projects

Loading