โครงการสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ รพ.รามา (บางพลี)

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

มูลค่าโครงการ

15,000 ล้านบาท

ลักษณะโครงการ

พื้นที่ 319 ไร่ จำนวนเตียง 550 เตียง

ที่ตั้งโครงการ

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Similar projects

Loading