สินค้าของเรา

PAP ผลิตท่อเหล็กและจำหน่ายท่อเหล็ก ท่อเหล็ก p-gal เหล็กโครงสร้าง ครอบคลุมมากกว่า 5,000 รายการ มุ่งตอบสนองความต้องการการใช้งาน ทั้งงานโครงสร้างและงานระบบ ด้วยการรับรองมาตรฐาน มอก. และมาตรฐานระดับสากล

บริการของเรา

การบริการ

บริษัทฯ ได้ขยายการให้บริการ ตามความต้องการของลูกค้า โดยเป็นการพัฒนาระบบการก่อสร้างมิติใหม่ ที่มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านคุณภาพ ความสวยงาม ความรวดเร็ว และความสะดวก ซึ่งจะเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเพิ่มคุณค่างานโครงสร้าง ให้กับลูกค้าทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

View All

Let's Check

รู้ทันราคาเหล็ก

 

ราคาเหล็กวันนี้

มาตรฐานผลิตภัณฑ์

1

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองจาก JQA ประเทศญี่ปุ่น

Japan Quality Assurance Organization (JQA)

2

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภท Automatic fire sprinkler Pipe

FM Global สหรัฐอเมริกา

3

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ประเภท Metallic Sprinkler Pipe

Underwriters Laboratories Inc. สหรัฐอเมริกา

4

มาตรฐานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรองจากประเทศสิงคโปร์

TUV SUD PSB สิงคโปร์

5

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบังคับ (มอก.บังคับ)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

6

มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.)

สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ข่าวสารและบทความ

ข่าวสารความรู้ และความเคลื่อนไหวต่างๆ ขององค์กร

Pacific Pipe Public Company Limited
Loading