โครงการมิวเซียมสยาม

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ปี 2560

มูลค่าโครงการ

10.43 ล้านบาท

ลักษณะโครงการ

พิพิธภัณฑ์

ที่ตั้งโครงการ

กรุงเทพมหานคร

Similar projects

Loading