โครงการศูนย์การประชุมและ แสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ปี 2560

มูลค่าโครงการ

1,800 ล้านบาท

ที่ตั้งโครงการ

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รายละเอียดโครงการ

บริหารโรงงานโดยบริษัท ซี.พี.แลนด์ จำกัด (มหาชน)

"การก่อสร้างแบบโครงสร้างเหล็ก Super Truss และระบบหลังคา แบบ Long-Span"

Similar projects

Loading