โครงการอาคารศูนย์บริการทางการแพทย์ ม.มหาสารคาม

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างก่อสร้าง

ที่ตั้งโครงการ

มหาวิทยาลัย มหาสารคาม อำดภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

Similar projects

Loading