โครงการอาคารเรียน และปฏิบัติการพื้นฐาน และเทคโนโลยี ม.เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

อยู่ระหว่างก่อนสร้าง

มูลค่าโครงการ

331 ล้านบาท

ลักษณะโครงการ

อาคารเรียน และปฏิบัติการพื้นฐาน และเทคโนโลยี

ที่ตั้งโครงการ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จังหวัดชลบุรี

Similar projects

Loading