PAP สานต่อโครงการ PAP Be Excellent ครั้งที่ 4 เดินหน้าแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับเหล็กแก่คู่ค้าคนสำคัญ หลังจากเสียงตอบรับดีเกินคาด

เรื่องเหล็กที่คนทั่วไปมองว่าเป็นเรื่องง่าย แต่สำหรับคนทำงานในอุตสาหกรรมนี้ไม่คิดแบบนั้น เพราะด้วยรายละเอียดและคุณสมบัติของเหล็กที่หลากหลาย และยังคงสร้างความสับสนในการเลือกใช้ ซึ่งโครงการ PAP Be Excellent ในหัวข้อ Product Knowledge จึงยังเป็นหัวข้อที่คู่ค้าให้ความสนใจ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำก้ด (มหาชน) หรือ PAP ในฐานะผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กรายใหญ่ของประเทศไทย จึงเดินหน้าแบ่งปันความรู้เรื่อง “เหล็ก” อย่างต่อเนื่อง เพราะนอกจากความพร้อมด้านเครื่องมือ ประสบการณ์ด้านเหล็กกว่า 48 ปี PAP ยังมีบุคคลากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้ความรู้และถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับเหล็ก เคียงข้างคู่ค้าเพื่อคอยตอบข้อสงสัย เป็นที่ปรึกษาทำให้ทุกงานของคุณให้เป็นจริงได้ โดยมีคุณฐิตกร อุษยาพร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ Pacific Pipe Learning Cente
 

และคุณเจตต์ ธนวิทยกุล ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) วิทยากรผู้ถ่ายทอดข้อมูล ซึ่งการอบรมในครั้งนี้ยังคงจัดเป็นกลุ่มเล็กด้วยบรรยากาศอบอุ่นเป็นกันเอง เพื่อให้ทุกท่านที่เข้าร่วมได้รับความรู้อย่างแท้จริงและทั่วถึง อีกทั้งสามารถตอบข้อซักถามของทุกท่านได้อย่างละเอียด PAP พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพให้กับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ให้สามารถเติบโตไปพร้อมกัน และ PAP ยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ยืนหยัดเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตท่อเหล็กอย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

ภาพบรรยากาศการอบรม

Latest News & Event

Loading