PAP เดินหน้าโครงการ “PAP Be Excellent” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จัดอบรมออนไลน์แบ่งปันความรู้เกี่ยวกับ ‘เหล็ก’ แก่คู่ค้าคนสำคัญ    เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2564 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กรายใหญ่ของประเทศไทย จัดอบรมออนไลน์ความรู้เกี่ยวกับ  เหล็กอย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด “PAP Be Excellent” เป็นปีที่ 2 โดยมี คุณฐิตกร อุษยาพร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด ร่วมกล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม                                   และคุณเจตต์ ธนวิทยกุล ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูล ซึ่งการอบรมครั้งนี้คู่ค้าต่างให้ความสนใจเป็นอย่างมาก

    โดยในครั้งนี้เป็นการอบรมในรูปแบบออนไลน์ ในหัวข้อความรู้ผลิตภัณฑ์ (PAP’s System Product and PAP’s Structure Product) ประกอบด้วยเนื้อหาที่คนทำงานด้านอุตสาหกรรมเหล็กจำเป็นต้องรู้และเข้าใจ อาทิ ประเภทของเหล็กที่ถูกนำไปใช้ในงานโครงสร้างและงานระบบ วิธีการใช้งานของเหล็กแต่ละประเภท รวมไปถึงความหมายของมาตรฐานต่างๆ                      ที่จำเป็นต้องมีในผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
          
    PAP พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาศักยภาพให้กับลูกค้า คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม เพื่อให้สามารถเติบโตไปพร้อมกับการดำเนินธุรกิจ และยังคงเดินหน้าพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง ยืนหยัดเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตท่อเหล็กได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

Latest News & Event

Loading