PAP เดินหน้าดูแลชุมชนมอบโต๊ะ - เก้าอี้ แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่รอบโรงงานศูนย์พระประแดง


 
โรงเรียนวัดแค จ.สมุทรปราการ

วันที่ 28 กันยายน 63 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กรายใหญ่ของประเทศไทย ลงพื้นที่ดูแลชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยในครั้งนี้ได้นำโต๊ะและเก้าอี้ มอบแก่โรงเรียนรอบโรงงานศูนย์พระประแดง ที่ยังขาดแคลนบริเวณจำนวน 10 ชุด ได้แก่ โรงเรียนวัดแค จ. สมุทรปราการ และโรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์
จ. สมุทรปราการ
โดยมีผู้แทนบริษัทฯ ลงพื้นที่ส่งมอบเพื่อเป็นประโยชน์แก่นักเรียนสำหรับทำกิจกรรมต่างๆ นับเป็นอีกหนึ่งความตั้งใจที่ PAP ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลสังคมมาโดยตลอด โดยเฉพาะชุมชนโดยรอบที่เราประกอบธุรกิจ และเยาวชนที่ถือเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคต PAP มุ่งมั่นธุรกิจควบคู่กับการใส่ใจดูแลสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี สู่การดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง
และอย่างยั่งยืนต่อไป 

 

Latest News & Event

Loading