โครงการทิพย์ 7

ลักษณะโครงการ

อาคารคลังสินค้า 5 อาคาร บนที่ดิน ประมาณ 34 ไร่ พื้นที่อาคารรวม 21,650 ตร.ม.

ที่ตั้งโครงการ

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Similar projects

Loading