โรงงานเอสวายเอ็น เจแปน เบฟเวอเรจ (เฟส 3)

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ปี 2560

มูลค่าโครงการ

95 ล้านบาท

ลักษณะโครงการ

ขยายโรงงาน SYN-JP2 (โรงบ่ม) เป็นอาคารโรงงานสูง 1 ชั้น พร้อมงานระบบ

ที่ตั้งโครงการ

อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท

Similar projects

Loading