โครงการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ปี 2549

มูลค่าโครงการ

124,000 ล้านบาท

ที่ตั้งโครงการ

อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

Similar projects

Loading