สกายไลน์ รัตนาธิเบศร์

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ปี 2560

ลักษณะโครงการ

คอนโดมิเนียมสูง 38 ชั้น 1 อาคาร 80 ยูนิต

ที่ตั้งโครงการ

ถนนรัตนาธิเบศร์ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

Similar projects

Loading