โครงการอาคารเอกสาร ธนาคารกสิกรไทย

ก่อสร้างแล้วเสร็จ

ปี 2559

มูลค่าโครงการ

100 ล้านบาท

ลักษณะโครงการ

อาคารสูง 11 ชั้น

ที่ตั้งโครงการ

อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

Similar projects

Loading