มาตรฐาน “ท่อเหล็กของแปซิฟิกไพพ์” 
 
คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่า บริษัทผู้ผลิตเหล็กหลายรายที่วางขายในแวดวงของอุตสาหกรรมเหล็ก จำเป็นอย่างยิ่งต้องคำนึงถึงการผลิตท่อเหล็กออกมาให้ได้ตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมในงานสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ท่อเหล็กควรได้รับมาตรฐาน ผ่านการรับรองจากหน่วยงานของอุตสาหกรรมการผลิตเหล็ก เพื่อให้ผู้รับเหมามั่นใจในผลิตภัณฑ์ที่นำมาใช้งานอาคารสถาปัตยกรรมงานด้านสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ 
 
ท่อเหล็กของแปซิฟิกไพพ์ เป็นท่อเหล็กกล้าที่ได้รับมาตรฐานทั้งในประเทศไทย และเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจากต่างประเทศ เช่น ประเทศญี่ปุ่น ประเทศสหรัฐอเมริกา เหล่านี้ล้วนเป็นประเทศที่ให้ควาสำคัญต่อวงการอุตสาหกรรม มาตรฐานจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ขาดไม่ได้สำหรับผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมท่อเหล็กเพื่อนำมาใช้งานสิ่งปลูกสร้าง เช่น ท่อเหล็กที่ได้รับมาตรฐานของแปซิฟิกไพพ์ โดยเหล็กของเราได้รับมาตรฐาน ดังต่อไปนี้
 
1. มอก. มาตรฐานเหล็กจากประเทศไทย
ท่อเหล็กของแปซิฟิกไพพ์ได้รับมาตรฐานรองรับจากมอก. ซึ่งเป็นเครื่องหมายมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ผ่านการรับรองด้านคุณภาพ เครื่องหมายมอก.ยังสามารถยืนยันได้ว่าท่อเหล็กแปซิฟิกไพพ์ได้มาตรฐานด้านความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพ และคุณสมบัติตามกำหนด
 
2. ASTM มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา 
ท่อเหล็กของแปซิฟิกไพพ์ยังผ่านมาตรฐาน ASTM (American Society of Testing and Materials, ASTM) รับรองจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นมาตรฐานที่นิยมใช้ในอุตสาหกรรมเหล็ก เป็นที่ยอมรับทั่วโลก ทั้งท่อเหล็กกล้าสำหรับงานระบบเครื่องกลและแรงดัน ท่อเหล็กกล้าสำหรับงานระบบดับเพลิง และท่อเหล็กมาตรฐานรูปทรงอื่น ๆ 
 
3. JIS มาตรฐานจากประเทศญี่ปุ่น
แปซิฟกไพพ์ยังมีมาตรฐาน JIS (Japanese Industrial Standards, JIS) ด้านการควบคุมคุณภาพการผลิตท่อเหล็ก การจัดวางระบบ จากประเทศญี่ปุ่น ซึ่งมาตรฐานนี้ยังเป็นที่นิยมและยอมรับในระดับสากลเพื่อให้ได้ท่อเหล็กที่มีคุณภาพสูงในอุตสาหกรรมนับตั้งแต่ขั้นการผลิต
 
4. มาตรฐานที่รับรองความปลอดภัยระดับสากล FM/UL
ท่อเหล็กกล้าของแปซิฟิกไพพ์ ยังมีคุณภาพสูง ทนทานต่อความร้อน ทนไฟ โดยท่อเหล็กผ่านการรับรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งแปซิฟิกไพพ์ได้รับใบรับรองด้านความปลอดภัย UL (Underwriters’ Laboratories Inc.) ผ่านมาตรฐานการประกันความเสี่ยงจากภัยอุตสาหกรรม การบริหารจัดการ FM (Factory Mutual หรือ FM Global) เพื่อให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ของแปซิฟิกไพพ์มีคุณภาพสูงสำหรับงานในระบบดับเพลิง
 
ด้วยเหตุนี้จึงทำให้ ท่อเหล็กของแปซิฟิกไพพ์ สามารถยืนยันการันตีได้ว่า ท่อเหล็กกล้าของเราผ่านมาตรฐาน มอก.ในประเทศไทย และได้รับใบรับรองเป็นที่ยอมรับทั่วโลกในระดับสากล ทั้งท่อเหล็กของแปซิฟิกไพพ์ยังครบครันด้านความปลอดภัย การรับประกัน คุณสมบัติทางกล และคุณสมบัติของท่อเหล็กในการผลิต ที่ผ่านการทดสอบตรวจประเมินจากองค์กรนานาประเทศที่ใส่ใจในวงการอุตสาหกรรม เพื่อให้ผู้ใช้ทางอุตสาหกรรมมั่นใจความสมบูรณ์ในผลิตภัณฑ์เหล็กของแปซิฟิกไพพ์ทุกชิ้น

Related Products

Loading