ท่อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณที่ใช้ในการก่อสร้าง

เหล็กรูปพรรณ คือ เหล็กโครงสร้างอาคารที่มีรูปแบบหน้าตัดหลากหลาย ใช้เป็นโครงสร้างอาคารและสิ่งก่อสร้างต่างๆ โดยรูปแบบของหน้าตัด และกระบวนการผลิตที่แตกต่างกัน จะส่งผลต่อการนำไปใช้งาน สำหรับท่อเหล็กโครงสร้างรูปพรรณสำหรับการก่อสร้าง สามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานได้เป็น 2 ประเภทหลัก นั้นก็คือ ท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้างและท่อเหล็กสำหรับงานระบบ โดยท่อเหล็กที่นิยมนำไปใช้ในงานโครงสร้างจะนำไปใช้ในส่วนของโครงสร้างตัวอาคาร โครงสร้างเสา หลังคา ผนังอาคาร หรือนำไปตกแต่งเพื่อความสวยงามของอาคาร ส่วนท่อเหล็กสำหรับงานระบบนั้นจะนำไปใช้ในงานเชิงระบบต่างๆ เช่น ระบบดับเพลิง ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล เป็นต้น โดยโครงสร้างในแต่ละส่วนของอาคารที่ต่างกันสามารถแบ่งประเภทได้ตามกระบวนการผลิตซึ่งมี 3 ประเภทได้แก่

1. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อน (hot-roll structural steel section)
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนมีการผลิตเพื่อนำมาใช้งานมายาวนาน เนื่องจากสามารถผลิตได้อย่างรวดเร็ว จึงทำให้ได้รับความนิยมใช้งานอย่างกว้างขวาง ด้วยกระบวนการผลิตเหล็กโครงสร้างที่มีความหลากหลายและมีมาตรฐานแตกต่างกันออกไปในแต่ละประเทศที่ผลิต จึงทำให้มีการจัดตั้งมาตรฐานสากลเพื่อให้การผลิตเหล็กในแต่ละประเทศมีมาตรฐานเดียวและเป็นที่ยอมรับตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเหล็ก มาตรฐานเหล็กตามระบบที่ได้นิยมใช้กันเป็นมาตรฐานสากลมีดังนี้

๐ ระบบอเมริกา นิยมใช้กัน 2 มาตรฐาน
    – ระบบ AISI (American Iron and Steel Institute)
    – ระบบ SAE (Society of Automotive Engineer)
๐ ระบบเยอรมัน เรียกว่า DIN (Deutsche Industrial Norms)
๐ ระบบญี่ปุ่น เรียกว่า JIS (Japanese Industrial-Standards) 

ส่วนประเทศไทยของเราเองก็มีการผลิตและกำหนดมาตรฐานโครงสร้างรูปพรรณรีดร้อนเองภายในประเทศแล้ว เช่น
๐ เหล็กเส้นกลม (ROUND BARS)
๐ เหล็กเส้นข้ออ้อย (DEFORMED BARS)
๐ เหล็กเพลาขาว (STEEL ROUND BARS)
๐ เหล็กสี่เหลี่ยมตัน (STEEL ROUND BARS) 

2. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณรีดเย็น (Cold formed structural steel)
การขึ้นรูปเหล็กรูปพรรณรีดเย็น คือ กระบวนการพับขึ้นรูปเหล็กกล้าที่มีลักษณะเป็นแผ่น ในอุณหภูมิปกติ โดยใช้วัตถุดิบ คือเหล็กแผ่นรีดร้อนหรือเหล็กแผ่นชุบสังกะสีเป็นวัตถุดิบ เช่น
๐ เหล็กตัวซี  (LIGHT LIP CHANNEL)
๐ ท่อกลมดำ (CARBON STEEL TUBES)
๐ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมจตุรัส,ท่อเหลี่ยม (CARBON STEEL SQUARE PIPES)
๐ เหล็กกล่องสี่เหลี่ยมผืนผ้า (CARBON STEEL RECTANGULAR PIPES)
๐ ท่อเหล็กอาบสังกะสี (GALVANIZED STEEL PIPES) 

3. เหล็กโครงสร้างรูปพรรณเชื่อมประกอบ (Welded structural steel section)
เหล็กโครงสร้างรูปพรรณเชื่อมประกอบ คือ เหล็กโครงสร้างที่เกิดจากการนำแผ่นเหล็กที่มีความหนามากกว่า 3 มิลลิเมตรมาเชื่อมเป็นหน้าตัดต่าง ๆ ตามขนาดที่ต้องการมักใช้ในงานชิ้นส่วนโครงสร้างอาคารที่มีรูปแบบและขนาดเฉพาะเจาะจง
 
ใครที่สนใจใช้เหล็กโครงสร้าง ติดต่อ แปซิฟิกไพพ์ รู้เฟื่องเรื่องท่อเหล็ก

Related Products

Loading