ท่อเหล็กมาตรฐาน TIS 107 (PAP+)

ท่อเหล็กมาตรฐาน คุณภาพสูง แข็งแรงพิเศษด้วยวัสดุเกรด SS490* สำหรับงานโครงสร้างอาคารขนาดใหญ่ที่มีพื้นที่ใช้สอยมากกว่า 5,000 ตารางเมตร หรือความกว้างระหว่างเสาถึงเสาตั้งแต่ 20-40 เมตร และไม่ต้องการเสากลางภายในอาคาร เหล็กคุณภาพ มั่นใจในความปลอดภัย ใช้งานได้ยาวนาน ผ่านการรับรอง มาตรฐานมอก. 107-2561 จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.) ควบคุมการผลิตและคุณภาพสินค้าตามมาตรฐาน JIS ของประเทศญี่ปุ่น

* หมายถึง ชั้นคุณภาพหรือเกรดของเหล็กที่แสดงถึงค่าความต้านทานแรงดึง 490 หน่วยเมกะพาสคัล (MPa)

Related Products

Loading