ท่อเหล็กมาตรฐาน มอก. 427

ท่อเหล็กกล้าเชื่อมด้วยไฟฟ้าสำหรับส่งน้ำ ท่อเหล็กสำหรับงานระบบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมอก.427 ท่อที่ผลิตโดยการเชื่อมเหล็กแผ่นโดยอาศัยความต้านทานไฟฟ้า ทำให้ได้โครงสร้างภายในเนื้อเหล็กที่สม่ำเสมอทั้งบริเวณโลหะพื้นและบริเวณรอยเชื่อม ท่อเหล็กกล้าที่เชื่อมด้วยไฟฟ้าจึงมีความแข็งแรง ทนทาน มีความปลอดภัยในการใช้งานสูง เหมาะกับการขนส่งน้ำ หรือใช้เป็นท่อขนส่งก๊าซและน้ำมัน หรือการขนส่งน้ำใต้ดิน

Related Products

Loading