2 ปัจจัยหลักที่ส่งผลต่อคุณสมบัติท่อเหล็ก

ในกระบวนการผลิตท่อเหล็กในแต่ละครั้งนั้น นอกจากการคำนึงถึงรูปทรงของท่อเหล็ก และจุดประสงค์ของการนำท่อเหล็กไปใช้งานแล้ว อีกหนึ่งสิ่งสำคัญของกระบวนการผลิตคือ เหล็กต้องคุณสมบัติที่ดี เพื่อท่อเหล็กที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณสมบัติของท่อเหล็กนั้น มีอยู่ 2 ปัจจัยหลัก ได้แก่

ธาตุที่ผสมในเนื้อเหล็ก
ธาตุต่างๆที่ผสมอยู่ในเนื้อเหล็กเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาถึงคุณสมบัติที่ดีของเหล็ก​โดยเหล็กจะมีธาตุที่เป็นส่วนประกอบหลักๆได้แก่ คาร์บอน ซิลิคอน แมงกานีส ฟอสฟอรัส และกำมะถัน ปริมาณของธาตุแต่ละชนิดที่ผสมอยู่ในเนื้อเหล็กจะส่งผลต่อความแข็งแรง ทนทาน และคุณสมบัติอื่นๆของเหล็ก รวมถึงกระบวนการผลิตต่อเหล็กด้วย ทั้งในกระบวนการชุบความร้อน การเชื่อมเหล็ก เพื่อคุณสมบัติของเหล็กที่ดีจึงควรควบคุมปริมาณของธาตุให้มีความเหมาะสมพอดี เพื่อให้ได้เหล็กที่มีคุณภาพดีและเป็นไปตามมาตรฐาน

กระบวนการทางความร้อน
กระบวนการทางความร้อนคืออีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณสมบัติของเหล็ก โดยสามารถแบ่งกระบวนการทางความร้อนของออกเป็น 2 กระบวนการ คือ กระบวนการเพิ่มความอ่อนตัว กระบวนการนี้คือการเพิ่มความสามารถในการขึ้นรูปของเหล็กทั้งการตัด การเจาะ และการคลายของเหล็ก เป็นต้น อีกหนึ่งกระบวนการคือ กระบวนการเพิ่มความแข็ง กระบวนการนี้จะเพิ่มความแข็งแรงให้เหล็กโดยใช้กระบวนการชุบแข็ง และการอบคืนตัว

Pacific Pipe
เราผลิตและจัดจำหน่ายท่อเหล็กหลากหลายรูปแบบ ผลิตจากโรงงานที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ ให้คุณมั่นใจได้ว่า ท่อเหล็กของเรามีคุณสมบัติที่ดี แข็งแรง ทนทาน มีคุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานสากล และพร้อมรองรับการใช้งานได้ทุกรูปแบบ

Related Products

Loading