ท่อเหล็กแบ่งตามคุณสมบัติการใช้งาน

1. ท่อน้ำและท่อลำเลียงของเหลว
            ท่อเหล็กดำและท่อเหล็กชุบสังกะสีนิยมนำไปใช้เป็นท่อน้ำสำหรับอาคารสูง เช่น ท่อน้ำประปา ท่อน้ำสำหรับระบบดับเพลิงและท่อน้ำสำหรับระบบปรับอากาศ เนื่องจากความได้เปรียบเรื่องความสามารถในการรับแรงดันและความแข็งแรง ซึ่งโดยทั่วไปท่อเหล็กจะสามารถรับแรงดันได้ดีมากกว่าท่อPVCถึง 5 เท่า
 
2. ท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง
            ท่อเหล็กดำและท่อเหล็กชุบสังกะสีรูปทรงต่างๆ กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในการนำไปใช้ในงานโครงสร้างต่างๆ เช่น เสา คาน นั่งร้านและโครงสร้างหลังคา เพื่อทดแทนการใช้ไม้ คอนกรีต และเหล็กโครงสร้างรูปพรรณต่างๆ เนื่องจากข้อได้เปรียบในเรื่องความแข็งแรง ความทนทาน น้ำหนักเบา ความสะดวกในการเชื่อมต่อและความสวยงามด้านสถาปัตย์ ทำให้สามารถประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในงานก่อสร้าง ท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้างจะสามารถรับแรงกดและแรงดึงได้ดีกว่าท่อน้ำ เนื่องจากแผ่นเหล็กรีดร้อนที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตท่อเหล็กโครงสร้างจะมีปริมาณคาร์บอนในระดับที่ค่อนข้างสูง ในขณะที่กระบวนการผลิตอยู่ภายใต้การควบคุมที่ละเอียดมากกว่า
 
3. ท่อเหล็กสำหรับงานทั่วไป
            นอกจากการนำไปใช้เป็นท่อน้ำและท่อเหล็กโครงสร้าง ท่อเหล็กยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานทั่วไปได้อีกด้วย เช่น งานท่อร้อยสายไฟ งานรั้วและประตูอาคาร และงานตกแต่งทั่วไป

เรื่องท่อเหล็ก ไว้วางใจ ท่อเหล็กแปซิฟิกไพพ์

Related Products

Loading