วิธีการดูแลท่อเหล็กไม่ให้เกิดสนิม 
 
ประเทศไทยตั้งอยู่เขตร้อนใกล้เส้นศูนย์สูตรส่งผลให้ภูมิอากาศของประเทศไทยมีลักษณะแบบร้อนชื้น ซึ่งประเทศไทยมีลมมรสุมก่อให้เกิดฤดูฝนนานถึง 6 เดือนเลยทีเดียว ปัญหาหลักของท่อเหล็กเห็นจะหนีไม่พ้นกระบวนการเกิดการกัดกร่อนของสนิมที่ส่งผลกระทบต่อท่อเหล็กโดยเฉพาะ ซึ่งมีผลกระทบเชิงลบกับโครงเหล็กในอาคารสถาปัตยกรรมและสิ่งปลูกสร้างอย่างแน่นอน โดยกระบวนการเกิดสนิมจะทำให้เหล็กเกิดการผุกร่อนได้ง่าย ทั้งยังลดความแข็งแรงของท่อเหล็กในอาคารสถาปัตยกรรมรวมถึงสิ่งปลูกสร้างที่ดำเนินการขึ้นโครงเหล็กไว้
 
วิธีการดูแลท่อเหล็กไม่ให้เกิดสนิม 
โครงสร้างเหล็กถูกนำมาใช้งานอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมจึงทำให้เหล็กถูกผลิตออกมาหลากหลายประเภท และถูกผลิตออกมาในจำนวนมาก การดูแลรักษาเหล็กให้ถูกต้องจึงสำคัญและจำเป็นอย่างมากเพื่อให้เหล็กคงทนและสามารถใช้งานได้อย่างยาวนาน แปซิฟิกไพพ์ได้นำวิธีการดูแลท่อเหล็ก ซึ่งสามารถจำแนกออกเป็น 3 วิธีดังต่อไปนี้
 
1. จัดหาพื้นที่จัดเก็บท่อเหล็กเพื่อป้องกันสนิม
การดูแลรักษาท่อเหล็กควรเตรียมพื้นที่สำหรับจัดเก็บ ควรสร้างโรงเก็บท่อเหล็กโดยเฉพาะซึ่งมีวิธีการเทพื้นคอนกรีต และพื้นคอนกรีตต้องหนาประมาณ 15-20 เซนติเมตร ควรหาวัสดุไม้หมอน หรือเศษเหล็กเหลือใช้มารองไว้ก่อนการนำเหล็กเนื้อดีคุณภาพสูงมาใส่เพื่อป้องกันความชื้นจากใต้พื้นดิน
2. ควรจัดเก็บเหล็กอย่างถูกประเภท
เหล็กบางประเภทควรแยกเก็บ อาทิ แผ่นเหล็ก SS400 และ เหล็กSM520 มีคุณภาพที่แตกต่างกันมาก จึงไม่ควรนำมาวางรวมกัน ทั้งนี้เพื่อป้องกันการสับสน รวมถึงเหล็กรูปพรรณบางประเภทควรติดสัญลักษณ์ หรือป้าย เพื่อสะดวกต่อการนำไปใช้งานทางอุตสาหกรรม
3. ควรทาสีกันสนิมของท่อเหล็ก
ในการป้องกันสนิมของท่อเหล็กสามารถป้องกันด้วยการทาสีกันการกัดกร่อนของสนิมได้ ซึ่งเป็นวิธีการป้องกันกระบวนการเกิดสนิมของท่อเหล็กได้ 100 เปอร์เซ็นต์ และยังช่วยรักษาสภาพอายุการใช้งานของท่อเหล็กให้มีอายุการใช้งานทางอุตสาหกรรมได้ยาวนานมากขึ้น
 
การป้องกันสนิมท่อเหล็กของแปซิฟิกไพพ์
ท่อเหล็กของแปซิฟิกไพพ์เป็นเหล็กรูปพรรณชุบด้วยสังกะสีเหลว ที่สามารถหลอมละลายในอุณหภูมิ 435-455 องศาเซลเซียสได้ โดยเหล็กจะมีความหนาประมาณ 35 – 112 ไมครอน เพื่อป้องกันการกัดกร่อนของสนิม และท่อเหล็กมีความแข็งแรงทนทานเหมาะสำหรับใช้งานด้านอุตสาหกรรม 
นอกจากนี้แปซิฟิกไพพ์ยังมีผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเคลือบสังกะสีหรือเคลือบกัลวาไนซ์ลงบนผิวหน้าของเหล็ก ซึ่งสังกะสีจะถูกกัดกร่อนแทนชั้นเหล็ก สังกะสีจะมีอัตราการกัดกร่อนตามธรรมชาติที่ต่ำกว่าเหล็กกล้าประมาณ 20-80 เท่า ส่งผลให้ท่อเหล็กมีสภาพอายุการใช้งานที่ยาวนาน และไม่ผุกร่อนเร็ว ท่อเหล็กสี่เหลี่ยมกันสนิมของแปซิฟิกไพพ์ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในวงการอุตสาหกรรมไทย และนานาประเทศ

Related Products

Loading