ท่อเหล็กมาตรฐาน มอก. 276 และ มอก. 277

ท่อเหล็กกล้า TIS 276 และท่อเหล็กอาบสังกะสี TIS 277 ท่อเหล็กสำหรับงานระบบที่ได้รับการรับรองมาตรฐานมอก.276 และ 277 ท่อคุณภาพผิวเรียบ ไม่ร้าว ไม่แตกร่อง หน้าตัดเหล็กไม่บิดเบี้ยว และมีขนาดเท่ากันตลอดความยาว ปลอดสนิม เนื้อเหล็กไม่ผุกร่อน ท่อเหล็กไม่โค้งงอ ตะเข็บเรียบ ทำให้ท่อเหล็กมีคุณภาพ แข็งแรง ทนทาน เหมาะสำหรับงานระบบที่ต้องการใช้ท่อเหล็กคุณภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับงานระบบ ใช้ได้กับงานระบบสุขาภิบาล งานระบบประปา งานระบบท่อส่งน้ำ ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบท่อน้ำทิ้ง

Related Products

Loading