PAP เปิดบ้านปั้นนักศึกษา สู่โลกการทำงานอย่างมืออาชีพ

บริษัท แปปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP ผู้นําด้านอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กรายใหญ่ในประเทศไทยด้วยคุณภาพมาตรฐานระดับสากล จัดทำโครงการทวิภาคี ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มนักศึกษาระดับอาชีวศึกษา เปิดบ้านแชร์พื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา ได้เตรียมความพร้อมสู่ชีวิตการทำงาน เจาะลึกกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนของการผลิตเหล็กคุณภาพ โดยเน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์การทำงานร่วมกับทีมงานมืออาชีพ ของ PAP

“โครงการทวิภาคี” นำร่องโครงการครั้งแรก ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร ซึ่งถือเป็นสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่รอบโรงงานศูนย์มหาชัย โดยการคัดเลือกนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. เข้าร่วมโครงการฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมค่าตอบแทนในขณะฝึกงานกับบริษัทฯ นอกจากนี้นักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่น ยังมีโอกาสที่จะได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานมืออาชีพร่วมกับ PAP โดยวันแรกของการเริ่มต้นโครงการฯคณะผู้บริหารนำโดย นางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมต้อนรับ พร้อมทั้งให้ความรู้และแนะนำหน่วยงานภายในโรงงานแก่นักศึกษา พร้อมเปิดโอกาสให้น้องๆ ตั้งคำถามและพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดด้วยบรรยากาศที่อบอุ่น ณ โรงงานศูนย์มหาชัย จ. สมุทรสาคร

นางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “เรามองว่ากลุ่มนักศึกษา ล้วนเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพ โดยมุ่งหวังว่าการฝึกงานในครั้งนี้ทุกคนจะสามารถดึงความรู้จากในห้องเรียนมาประยุกต์ใช้กับการทำงานในพื้นที่จริง ต่อยอดความรู้ คิดค้นเทคนิคใหม่เพื่อได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าเดิม และได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับผู้อื่นเก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆ ที่สำคัญคือมิตรภาพความเป็นพี่น้องของชาว PAP โดยหวังว่าห้องเรียนแห่งนี้จะสามารถมอบความรู้ กระบวนการทางความคิดติดเป็นเครื่องมือให้ทุกคนสามารถนำไปใช้จริงได้ในอนาคตของการทำงาน”

อาจารย์พรมงคง วรนาม หัวหน้าแผนกช่างกลโรงงาน วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร กล่าวว่า “รู้สึกประทับใจมากที่เห็นเด็กๆ ของเราได้มีโอกาสเข้ามาร่วมฝึกงานกับ แปปซิฟิกไพพ์ ซึ่งถือเป็นบริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพ มีมาตรฐานการทำงานในระดับสากล ผมเชื่อมั่นว่าเด็กๆ ที่ได้เข้ามาฝึกงานที่นี่จะสามารถนำประสบการณ์ เก็บเกี่ยวความรู้ 1 ปีเต็ม ไปพัฒนาตัวเอง และนำไปต่อยอดเป็นอาชีพได้อย่างแท้จริง”

PAP มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจ เป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กรายใหญ่ของประเทศไทย และพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศ เพื่อผลักดันให้ธุรกิจสามารถดำเนินได้อย่างยั่งยืน บนพื้นฐานความสมดุลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม ให้สังคมได้รับประโยชน์อย่างแท้จริง คนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดี เติบโตได้อย่างแข็งแกร่งและยั่งยืน

Latest News & Event

Loading