PAP เดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่พนักงาน ครบสองเข็ม ยกระดับความปลอดภัย สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม


       บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ดูแลห่วงใยบุคลากร เดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่พนักงาน ครบสองเข็ม มากกว่า 98% ของจำนวนพนักงานทั้งหมด เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม ลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า รวมทั้งสร้างความปลอดภัยในระดับสูงสุดให้ทั้งพนักงานและคู่ค้า 

       นางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PAP กล่าวว่า “บริษัทฯ ให้ความสำคัญและดูแลความปลอดภัยด้านสุขภาพของพนักงานทุกคนมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ยังมีความรุนแรง บริษัทฯ จึงดำเนินการจัดหาวัคซีนทางเลือก โดยขณะนี้เราได้ฉีดวัคซันโควิด-19 ให้แก่พนักงานครบสองเข็มแล้วกว่า 98%
หลังได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อเร่งสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้นในกลุ่มพนักงานของเราโดยเร็วที่สุด ยกระดับความปลอดภัยในชีวิตของทุกคน รวมทั้งลดความกังวลของคู่ค้า ตลอดจนร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคมแบ่งเบาภาระบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า และให้ประเทศไทยสามารถเปิดประเทศและฟื้นฟูเศรษฐกิจได้เร็วยิ่งขึ้น 
 


นางเอื้อมพร ปัญญใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) 
นายฐิตกร อุษยาพร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร PAP

     
       นอกจากนี้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ออกมาตรการเข้มด้านสุขอนามัย โดยยึดหลัก D-M-H-T-T ตามกระทรวงสาธารณสุข ให้พนักงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการให้ความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโควิด-19 และมีนโยบาย Work From Home เพื่อให้พนักงานลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด เพราะพนักงานทุกคนคือพลังขับเคลื่อนที่สำคัญต่อความสำเร็จของบริษัทฯ ความปลอดภัย ของพนักงานคือสิ่งที่เราใส่ใจเป็นอย่างยิ่งและขอส่งกำลังใจให้ประชาชนชาวไทยทุกคน รวมทั้งทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ปฏิบัติหน้าที่กันอย่างหนักและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด -19 แล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกัน”

ภาพบรรยากาศ
 

Latest News & Event

Loading