PAP ดูแลห่วงใยบุคลากร เดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19 ให้แก่พนักงาน ยกระดับความปลอดภัย สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคมบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ดูแลห่วงใยบุคลากร เดินหน้าฉีดวัคซีนโควิด-19  ให้แก่พนักงาน หลังได้รับการจัดสรรวัคซีน “ซิโนฟาร์ม จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับผิดชอบต่อสังคม ลดภาระบุคลากรทางการแพทย์ด่านหน้า รวมทั้งสร้างความปลอดภัยในระดับสูงสุดให้ทั้งพนักงานและคู่ค้า

 
นอกจากนี้ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมา บริษัทฯ ออกมาตรการเข้มด้านสุขอนามัยโดยยึดหลัก D-M-H-T-T ตามกระทรวงสาธารณสุข ให้พนักงานปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงมีการให้ความรู้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับโควิด-19 และมีนโยบาย Work From Home เพื่อให้พนักงานลดความเสี่ยงให้ได้มากที่สุด เพราะพนักงานทุกคนคือคนสำคัญของบริษัทฯ ความปลอดภัยของพนักงานคือสิ่งที่เราใส่ใจเป็นอย่างยิ่ง
 
PAP ขอส่งพลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และพี่น้องชาวไทยทุกคน ผ่านวิกฤตนี้ไปได้โดยเร็ว

 
ภาพบรรยากาศการฉีดวัคซีนโควิด-19
 
  

  

  

  

  

   

Latest News & Event

Loading