PAP ร่วมมอบวัสดุและอุปกรณ์สนับสนุน “โครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจน

PAP ร่วมมอบวัสดุและอุปกรณ์สนับสนุน “โครงการซ่อมสร้างบ้าน สร้างรอยยิ้มให้ครัวเรือนยากจนคนเชียงใหม่” ในพื้นที่อำเภอเวียงแหง

Latest News & Event

Loading