5 ขั้นตอนการชุบสังกะสีป้องกันสนิมเหล็กหล้าแม้มีความแข็งแรงทนทาน แต่เมื่อใช้งานไปนานๆก็มีโอกาสเกิดสนิมขึ้นได้ สนิมนั้นเกิดจากปฏิกิริยาระหว่างออกซิเจนกับเนื้อเหล็ก วิธีหนึ่งที่ช่วยป้องกันไม่ให้เหล็กเกิดสนิมที่นิยมใช้กัน คือ การชุบเคลือบสังกะสีปิดผิวเหล็ก  เหล็กที่ได้จากการชุบสังกะสีจะเรียกกันว่า “เหล็กกล้าชุบสังกะสี (Galvanized steel)” การชุบเคลือบสังกะสีช่วยเพิ่มความคงทน เหล็กที่เคลือบสังกะสีจะมีความเหนียวและคงทนมากขึ้น ลดความเสียหายจากการใช้เครื่องจักร ถูกกัดกร่อนได้ช้าลง โดยการชุบเคลือบเหล็กมีขั้นตอนการเคลือบ ดังนี้
 
1.  การเตรียมพื้นผิวของชั้นงาน
ขั้นตอนเริ่มต้นเป็นขั้นตอนหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อให้ได้การชุบเคลือบสังกะสีที่ได้คุณภาพดี การเตรียมพื้นผิวเริ่มจากการทำความสะอาด น้ำมัน คราบกาว คราบฝุ่น และสีเคลือบต่างๆ จะถูกทำความสะอาดออกจากผิวเหล็กให้สะอาดหมดจด การทำทำความสะอาดจะใช้สารละลายด่างร้อนเพื่อล้างสิ่งเจือปนออกให้หมด หรืออาจจะใช้การกัดด้วยกรด เช่น สะเก็ดสิ่งสกปรก สนิม คราบสี จะถูกล้างออกด้วยกรด แล้วจึงนำเหล็กไปล้างด้วยน้ำสะอาดอีกครั้ง
 
2.  การแช่น้ำยาประสาน
เมื่อเหล็กได้รับการทำความสะอาดและเตรียมพื้นผิวเรียบร้อยแล้ว จากนั้นจะนำเหล็กมาจุ่มในน้ำยาประสาน หรือสารละลายซิงค์แอมโมเนียมคลอไรด์ เพื่อขจัดออกไซด์ฟิล์มที่จะเกิดขึ้นระหว่างการทำปฎิกิริยาของพื้นผิวเหล็กที่เกิดจากการทำความสะอาดด้วยกรด และเพื่อเป็นการป้องกันการเกิดปฎิกิริยาทางเคมีที่เกิดจากการรวมตัวของออกซิเจนกับสารอื่นๆด้วย ในขั้นตอนนี้ เหล็กจะผ่านความร้อนที่ประมาณ 60 – 80 องศาเซลเซียส เป็นการเตรียมเหล็กเพื่อที่จะจุ่มลงไปในบ่อสังกะสีที่มีความร้อนสูงมาก
 
3. การเคลือบสังกะสีแบบชุบร้อน
หลังจากแช่น้ำยาประสานแล้ว จะนำเหล็กจุ่มลงไปในอ่างสังกะสีเหลวภายใต้อัตราควบคุมที่มีความร้อนประมาณ 460 องศาเซลเซียส เมื่อพื้นผิวของเหล็กถูกเคลือบโดยสังกะสีเหลวจะก่อให้เกิดปฏิกิริยากับสังกะสีทำให้เกิดชั้นสะกังสีผสม ชั้นสังกะสีผสมจะแข็งแรงกว่าเนื้อเหล็ก ในขั้นตอนนี้ใช้เวลาประมาณ 10-15 นาที
 
4. การลดอุณหภูมิ

เมื่อทำการชุบเคลือบสังกะสีเรียบร้อยแล้ว เหล็กจะต้องนำมาทำให้เย็นลงในของเหลวอีกครั้งเพื่อเพิ่มการป้องกันการเกิดสนิมขาว ขั้นตอนการทำให้เย็นนี้อาจปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสมของการเคลื่อนย้ายเหล็ก
 
5. การตกแต่งความเรียบร้อย
หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการชุบเคลือบและทำให้เย็นแล้ว ขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งมอบชิ้นงานให้ผู้ใช้งาน คือต้องทำความสะอาดตกแต่งเก็บส่วนเกินของเหล็ก หรือรอยหยดที่ตกค้างออกจากชิ้นงานให้เรียบร้อย เพื่อให้เหล็กสวยงามและพร้อมใช้งาน
 
เลือกเหล็กคุณ ต้องเลือกเหล็กที่ผ่านชุบสังกะสีกันสนิมตามขั้นตอนมาตรฐาน เลือกเหล็กที่ผลิตจาก PACIFIC PIPE มั่นใจในคุณภาพ ใส่ใจในทุกรายเอียดเพื่ออายุการใช้งานยาว เหมาะกับทุกการใช้งาน

 
 

Latest News & Event

Loading