การเกิดสนิมขาว (White rust) และการป้องกัน

 
  
    สนิมขาว เกิดขึ้นจากการชุบกัลวาไนซ์ หรือการชุบเคลือบสังกะสี เมื่อโลหะที่ถูกชุบสังกะสี (Hot-Dipped Galvanized) สัมผัสกับน้ำหรือละอองน้ำ ทำให้สังกะสีที่ยังไม่ทำปฏิกิริยากับคาร์บอนไดออกไซด์ เกิดปฏิกิริยากับน้ำ เป็นรูปแบบสังกะสีไฮดรอกไซด์ ซึ่งไม่เสถียรมีลักษณะเป็นออกไซด์สีขาว หรือรอยด่างสีขาว เพื่อป้องกันปฏิกิริยาดังกล่าวจึงต้องใช้โครเมตมาทำการเคลือบผิวระหว่างที่มีการชุบกัลวาไนซ์ใหม่ๆ เพื่อรอให้สังกะสีคงรูปออกไซด์กับคาร์บอนไดออกไซด์สมบูรณ์ซึ่งเป็นการป้องกันการเกิดไฮดรอกไซด์ในช่วงเวลาสั้นๆ เท่านั้น
   
   เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดสนิมขาว ควรเก็บชิ้นงานเหล็กที่ชุบกัลวาไนซ์แล้วให้อยู่ในที่แก้งและอากาศถ่ายเทสะดวก พื้นที่จัดเก็บควรมีหลังคากันสาดเพื่อป้องกันเหล็กจากละอองฝน และความชื้นในอากาศ วางเหล็กเหนือจากพื้นอย่างน้อย 30 เซนติเมตร เพื่อให้อากาศถ่ายเทได้อย่างทั่วถึง หากเมื่อเหล็กชุบกัลวาไนซ์เกิดสนิมขาวแล้วสามารถทำความสะอาดได้ โดยต้อง  เตรียมอุปกรณ์ต่างๆดังนี้ ใยขัดสังเคราะห์,ทินเนอร์,ผ้าสะอาด,ถุงมือหนังหรือถุงมือผ้า และสเปรย์ซิงค์เพียว 99.99% 

สำหรับขั้นตอนการทำความสะอาดมีทั้งหมด 5 ขั้นตอน ดังนี้

            1. นำท่อเหล็กออกจากมัด เพื่อเช็คสภาพจุดที่เกิดสนิมขาว
            2. ขัดสนิมขาวด้วยใยขัดสังเคราะห์ โดยขัดไปในทิศทางเดียวกันให้ผิวท่อเหล็กสะอาด
            3. ใช้ผ้าสะอาดชุบทินเนอร์ เช็ดทำความสะอาด บริเวณที่ขัด
            4. หลังทินเนอร์แห้ง ให้พ่น สเปรย์ซิงค์ ในบริเวณดังกล่าว
            5. รอให้ซิงค์ยึดเกาะและแห้งสนิท จากนั้นทำการเเพ็คสินค้า

Latest News & Event

Loading