วิธีป้องกันสนิมเหล็กเหล็กนิยมใช้ในงานอุตสาหกรรมต่างๆ เนื่องจากความแข็งแรงและมีราคาถูก แต่ข้อเสียของเหล็กคือการเกิดสนิม และบางครั้งการเกิดสนิมอาจก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างประมาณค่าไม่ได้ ดังนั้นการป้องกันการเกิดสนิมของเหล็ก จึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งในปัจจุบันนิยมการป้องกันสนิมด้วย 3 วิธี
1. การเคลือบผิว
  • การพ่นโฟมกันสนิม
  • การทาสี/พ่นสี  กันสนิม
  • การชุบซิ้ง (Electro Plated Galvanized)
  • การชุบ Hot-Dip Galvanized
  • การชุบโลหะอื่นๆ  เช่น ดีบุก
2. การทำเหล็กกล้าไร้สนิม (Stainless Steel)
          การทำเหล็กกล้าไร้สนิม สามารถทำได้โดยการเพิ่มส่วนผสมอื่นๆเข้าไป ทำให้เกิดเป็นฟิล์มบางๆบนผิวเหล็ก เช่น นิเกิล (Ni) โครเมียม (Cr) ทั้งนี้  แผ่นฟิล์มที่เคลือบเหล็กจะช่วยป้องกันเหล็กสัมผัสกับบรรยากาศโดยตรง
3. การใช้กระแสไฟฟ้า
การป้องกันสนิมเหล็กโดยใช้กระแสไฟฟ้าทำได้โดยการทำให้เหล็กมีศักย์ไฟฟ้าสูงกว่าบริเวณโดยรอบทำให้เหล็กนั้นไม่สูญเสียอิเลกตรอนให้กับบรรยากาศซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดสนิม
ข้อดี วิธีการนี้สามารถทำได้ในทุกสภาวะแวดล้อม
ข้อเสีย มีค่าใช้จ่ายสูงเหมาะกับโครงการที่เสี่ยงต่อการเกิดสนิมอย่างรุนแรง เช่น ท่อเดินน้ำมันในทะเล เป็นต้น

          ปัจจุบันการป้องกันสนิมที่นิยมใช้กันในงานอุตสาหกรรม คือการเคลือบผิวเนื่องจากมีราคาถูกกว่า สะดวกกว่า โดยการชุบ Hot-Dip Galvanized เป็นทางเลือกที่ดีที่สุด เนื่องจากราคาไม่แพง มีความทนทานสูง มีอายุการใช้งานนานกว่าทุกชนิดของการเคลือบผิว อาจสูงถึง 50 ปี และเป็นที่ยอมรับในงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้มีแนวโน้มการใช้งานสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

Latest News & Event

Loading