แปซิฟิกไพพ์ ร่วมแบ่งปันประสบการณ์ ในงาน Digital Transformation Forum 2022


บุคคลในภาพ: ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด (ที่ 1 จากซ้าย) คุณอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) (ที่ 2 จากซ้าย) คุณธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (ที่2 จากขาว) และคุณฐิตกร อุษยาพร (ที่ 1 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บมจ.แปซิฟิกไพพ์

          8 ธันวาคม 2565 - คุณฐิตกร อุษยาพร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นผู้ดำเนินการเสวนา ในงาน Digital Transformation Forum 2022 หัวข้อ CEO’s Commitment of Organization Transformation โดยมี ดร.ชวพล จริยาวิโรจน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท หัวเว่ย เทคโนโลยี่ (ประเทศไทย) จำกัด คุณธนพล ศิริธนชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และคุณอาทิรัตน์ จารุกิจพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน) ร่วมสนทนาแลกเปลี่ยนแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของ CEO ที่ทำให้องค์กรเกิด Digital Transformation ณ C asean Auditorium, CW Tower รัชดา
 

          คุณฐิตกร อุษยาพร ในฐานะหนึ่งในผู้นำของแปซิฟิกไพพ์ ซึ่งเป็นผู้นำการผลิตและจัดจำหน่ายท่อเหล็กรายใหญ่ในประเทศไทย เผยมุมมองจากเสวนาครั้งนี้ว่า “การทำ Digital Transformation ไม่ใช่แค่เรื่องของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพียงอย่างเดียว แต่สิ่งที่สำคัญคือทุกคนในองค์กร โดยเฉพาะตัวผู้นำองค์กร ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นอันดับต้นๆ พร้อมทั้งหมั่นสื่อสาร และการลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของคนในองค์กรสู่ความเป็นดิจิทัล”
 

คุณฐิตกร อุษยาพร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บมจ.แปซิฟิกไพพ์

          งาน Digital Transformation Forum 2022 : The Future of Digital Ecosystem: The Real Journey จัดโดยสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) เป็นการเปิดเวทีเพื่อถ่ายทอดมุมมองของผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำ ด้านการบริหารจัดการ รวมถึงบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบในการบริหารและรักษาข้อมูลขององค์กร ในฐานะผู้กำกับดูแลข้อมูล และแนวทางการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กรเกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืน 
 

Latest News & Event

Loading