แปซิฟิกไพพ์ คว้ารางวัล “ธงขาวดาวเขียว ประจำปี 2565” จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย


27 มกราคม 2566 – นางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ขึ้นรับรางวัลธงธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม (ธงขาวดาวเขียว) จาก การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ในฐานะโรงงาน “ดีเยี่ยม” ตามโครงการการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการกำกับโรงงาน ที่มีการบริหารจัดการเป็นไปตามมาตรฐานและมีความโปร่งใส โดยได้รับเกียรติจาก ดร. วีริศ อัมระปาล ผู้ว่าฯ การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นผู้มอบรางวัล ณ โรงแรมพลูแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพฯ
 

รางวัลธงขาวดาวเขียว (Green Star Award) จัดโดย การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อมอบให้กับสถานประกอบการที่มีผลการดำเนินงานผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยที่อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม เปิดโอกาสให้ชุมชนและสังคมได้มีส่วนร่วม เป็นกรรมการและเข้าเยี่ยมชมโรงงานแสดงถึงความโปร่งใสและเจตนารมณ์ ขององค์กรในการดำเนินงานอย่างโปร่งใส มีจริยธรรม และมีความรับผิดชอบต่อสังคม ตอกย้ำการดำเนินงานของแปซิฟิกไพพ์ ที่ตระหนักถึงความสำคัญในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาอุตสาหกรรม ควบคู่กับชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนต่อไป

Latest News & Event

Loading