แปซิฟิกไพพ์ จับมือ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จัดสัมมนาในหัวข้อ “เตรียมความพร้อม สู่อุตสาหกรรมสีเขียว” เร่งเครื่องอบรมสถานประกอบการในนิคมฯ พร้อมแข่งขันอย่างยั่งยืน

 
          9 ส.ค. 2565 - บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ นิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร จัดสัมมนาในหัวข้อ “เตรียมความพร้อม สู่อุตสาหกรรมสีเขียว” เพื่อพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการในนิคมฯ เข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) โดยได้รับเกียรติจาก คุณปนัดดา เย็นตระกูล ผู้อำนวยการสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร เป็นประธานกล่าวเปิดงาน 
 
          การสัมมนาในครั้งนี้มีหัวข้อเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ ถึงเกณฑ์กำหนดอุตสาหกรรมสีเขียวในระดับที่ 1 ถึงระดับที่ 5 ขั้นตอนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว กฎระเบียบต่างๆ ให้ได้นำไปประยุกต์ใช้ รวมทั้งการเลือกใช้วัสดุ ‘เหล็ก’ วัสดุที่รองรับอุตสาหกรรมสีเขียว เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในการก่อสร้างหรือต่อเติมโรงงาน เป็นส่วนสำคัญของข้อกำหนดในอุตสาหกรรมสีเขียวสำหรับการออกแบบอาคารด้วยวัสดุที่ไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และเป็นมิตรต่อชุมชนโดยรอบ ซึ่งได้รับความสนใจจากสถานประกอบการในนิคมฯ เข้าร่วมกว่า 40 ราย นอกจากนี้ภายในงานยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตร Green Industry ให้แก่สถานประกอบการ จำนวน 4 ราย ณ ห้องประชุม นิคมอุตสาหกรรมสมุทสาคร จ.สมุทรสาคร
 

คุณปนัดดา เย็นตระกูล ผอ. สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร (ยืนกลาง) 
ถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนจากสถานประกอบการที่ได้รับประกาศนียบัตร Green Industry จำนวน 4 ราย
 
          อีกหนึ่งภารกิจของ แปซิฟิกไพพ์ ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สังคม ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน พร้อมกับการเติบโตของธุรกิจมาตลอดระยะเวลา 50 ปี สอดคล้องตามพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่า “Your Partner for Total Solutions.”
 
ภาพบรรยากาศ
 
  
 
  

Latest News & Event

Loading