แปซิฟิกไพพ์ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รูปแบบ e-AGM พร้อมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.84 บาท/หุ้น


12 เมษายน 2565 - บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) หรือ PAP จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) นำโดย นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน ประธานกรรมการบริษัทฯ (ยืนกลาง) นายสมชัย เลขะพจน์พานิช กรรมการบริษัทฯ (ที่ 2 จากขวา) นางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากซ้าย) พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ  และผู้บริหาร เข้าร่วมประชุมผ่านระบบออนไลน์ โดยพิจารณาวาระสำคัญ ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดผลการดำเนินงานประจำปี 2564
ในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 รวมทั้งอนุมัติเรื่องต่างๆ ตามกฎหมาย พร้อมแถลงทิศทางการดำเนินงานในปี 2565 
ณ บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 24

การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จัดขึ้นในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงหลีกเลี่ยงการรวมตัวของกลุ่มคนจำนวนมาก
ที่อาจมีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของCOVID-19 สามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564 ได้ที่ >> ดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2564
 

Latest News & Event

Loading