“แปซิฟิกไพพ์” ออกบูธโชว์นวัตกรรม “ท่อเหล็ก” พร้อมบริการ Steel Service Solutions ในงาน FACTECH 2022


เมื่อวันที่ 22 – 25 มิถุนายน 2565 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมออบูธในงาน FACTECH 2022 : การปฏิวัติการจัดการบริหารทรัพยากร อาคารและโรงงาน (The Next Facilities Revolution) การออกบูธในครั้งนี้แปซิฟิกไพพ์ นำทีมวิศวกรผู้เชี่ยวชาญ มาค่อยให้คำปรึกษากับทุกเรื่องราวของงานโครงสร้างและงานระบบ รวมทั้งแนะนำบริการ Steel Service Solutions บริการแปรรูปเหล็กตามความต้องการของลูกค้า เนรมิตทุกงานที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นจริงตามจินตนาการ ตอบโจทย์อุตสาหกรรมที่ปัจจุบันต้องการผลิตภัณฑ์ที่ช่วยประหยัดเวลาทำงาน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยตลอด 4 วัน ในงาน บูธแปซิฟิกไพพ์ ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเข้ามาเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ณ ไบเทค บางนา
 
      

ตลอดระยะเวลา 50 ปี บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน) จาก “ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายท่อเหล็ก” สู่ “ผู้เชี่ยวชาญเรื่องเหล็ก” เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพ เพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น พร้อมเป็นพันธมิตรที่แข็งแกร่งของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกมิติ  เติบโตเคียงข้างกับสังคมไทยอย่างรับผิดชอบและยั่งยืน ตามพันธกิจของบริษัทฯ ที่ว่า “Your Partner for Total Solutions.”

ภาพบรรยากาศภายในบูธแปซิฟิกไพพ์
 
     

Latest News & Event

Loading