PAP ร่วมเสวนาในงาน “Dynamics 365 Business Forum” จัดโดย บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด


 
26 มกราคม 2564 คุณฐิตกร อุษยาพร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ได้รับเชิญร่วมเสวนาบนเวที “Dynamics 365 Business Forum” ในหัวข้อ Customer Sharing ด้วยรูปแบบออนไลน์ เพื่อร่วมแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์การดำเนินธุรกิจ ให้แก่ผู้สนใจนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในเชิงพัฒนาธุรกิจของตนเอง
ซึ่งมีผู้บริหารจากหลากหลายองค์กร และผู้ที่สนใจร่วมลงทะเบียนรับชมในครั้งนี้เป็นจำนวนมาก 


ภาพบรรยากาศบนเวที  “Dynamics 365 Business Forum” ในหัวข้อ Customer Sharing

 

คุณฐิตกร อุษยาพร ประธานเจ้าหน้าที่การตลาด บมจ.แปซิฟิกไพพ์ (ที่ 2 จากซ้าย) 
ถ่ายภาพร่วมกับตัวแทนผู้บริหาร บริษัท ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด

Latest News & Event

Loading