PAP เปิดบ้านแชร์ความรู้เรื่องเหล็ก แก่คู่ค้า ลูกค้า กับโครงการ PAP Be Excellent อย่างต่อเนื่อง(14 สิงหาคม 2563) PAP ผู้นำในอุตสาหกรรมการผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กรายใหญ่ของประเทศไทย เดินหน้าโครงการ “PAP Be Excellent” ครั้งที่ 2 เปิดบ้านแชร์ความรู้ในหัวข้อ Product Knowledge

โดยนำความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ‘เหล็ก’ ประเภทต่างๆ ตั้งแต่วัตถุดิบที่นำมาผลิต วิธีการผลิต วิธีการคำนวนเทียบค่าเหล็ก พร้อมคลายข้อสงสัยเกี่ยวกับ มาตรฐาน มอก. ฉบับล่าสุด ที่ยังคงสร้างความสับสนด้วยรายละเอียดที่เพิ่มมากขึ้น ให้สามารถเข้าใจง่ายๆ ภายใน 1 นาที แก่ลูกค้า คู่ค้า เพื่อนำเอาความรู้ไปปรับใช้ในการ ทำงานจริง เข้าใจ และสามารถเลือกใช้เหล็กแต่ละประเภทได้อย่างถูกต้อง โดยมี คุณฐิตกร อุษยาพร ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ร่วมกล่าวเปิดงานต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรม และคุณเจตต์ ธนวิยกุล ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ เป็นผู้ถ่ายทอดข้อมูล การอบรมในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากลูกค้าเป็นอย่างดี พร้อมด้วยบรรยากาศที่เป็นกันเอง ผู้เข้าร่วมอบรมต่างร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ และซักถามขอสงสัยต่างๆ กับทีมงานของ PAP ตลอดระยะเวลาการอบรม ณ Pacific Pipe Learning Centre

ภาพบรรยากาศการอบรม

Latest News & Event

Loading