PAP เผยผลประกอบการไตรมาส 1/2564 เติบโตแข็งแกร่ง กำไรเพิ่ม 486.47% พร้อมรับมือสถานการณ์ COVID-19   บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน) หรือ PAP ประกาศผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 259.61 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 215.34 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 486.47 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน

   นางเอื้อมพร ปัญญาใส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จํากัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ประจำปี 2564 โดยรวมยังเป็นที่น่าพอใจ บริษัทฯ มีรายได้รวมจากการขายและบริการ 2,500 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อน 533.72 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 27.14  กำไรสุทธิ 259.61 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 486.47 เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ปัจจัยหลักมาจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกที่ทำให้ราคาเหล็กปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับบริษัทฯ มีแผนบริหารจัดการต้นทุนอย่างมีประสิทธิภาพ

   อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ระลอกใหม่อย่างใกล้ชิด แม้ว่าปัจจุบันสถานการณ์ดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจโดยตรง เพื่อให้สามารถปรับตัวและเตรียมแผนการรองรับได้ทันท่วงที บริษัทฯ ยังคงรักษาความปลอดภัยด้วยการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างเคร่งครัด ทั้งกับพนักงาน คู่ค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตลอดกระบวนการทำงาน เพื่อสามารถดำเนินธุรกิจส่งมอบสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของคู่ค้า ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง

   สำหรับแนวโน้มราคาเหล็กที่ยังคงสูงอย่างต่อเนื่องจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ส่งผลให้ความต้องการใช้เหล็กปรับตัวสูงขึ้นตาม รวมทั้งราคาผลิตภัณฑ์เหล็กเองก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นสอดรับตามราคาวัตถุดิบ นับเป็นโอกาสที่ดีของ PAP ในการดำเนินธุรกิจ เพราะกลุ่มผู้บริโภคในประเทศเริ่มหันกลับมาใช้สินค้าเหล็กในประเทศแทนการนำเข้ามากขึ้น ผนวกกับทางภาครัฐที่กำหนดมาตรการการใช้สินค้าเหล็กในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ภายใต้สัญลักษณ์ Made in Thailand (MiT) ซึ่งเป็นมาตรการที่จะช่วยอุตสาหกรรมเหล็กในประเทศ ซึ่งปัจจุบัน PAP ได้รับการรับรองให้ผลิตภัณฑ์ทุกประเภท เป็นผลิตภัณฑ์คุณภาพที่ผลิต    ในประเทศไทย MiT จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นที่เรียบร้อยแล้ว และเตรียมความพร้อมด้านกำลังการผลิตของโรงงานทั้ง 4 แห่ง รับมือกับความต้องการของลูกค้าในประเทศที่เพิ่มขึ้น   นอกจากนี้บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง นางสาวธิติมา วัฒนศักดากุล ให้ดำรงตำแหน่ง ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน (Chief Finance Officer: CFO) โดยมีบทบาทหลักในการบริหารจัดการทางการเงิน รวมทั้งการจัดซื้อและวางแผนการจัดการด้านวัตถุดิบ ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์หลักของบริษัทฯ ที่มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุน พร้อมบริหารกระแสเงินสดให้มีความแข็งแกร่ง ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป

   PAP เดินหน้าพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์ทุกความต้องการของคู่ค้า ลูกค้า การรันตีด้วยมาตรฐานการผลิตระดับสากล พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการสำคัญของหน่วยงานภาครัฐ รองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของความเป็นเมืองในประเทศ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าของประชาชนและจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้น

Latest News & Event

Loading