สนิมเหล็กเกิดจากอะไรเหล็กเป็นวัสดุที่นิยมใช้มายาวนานแต่ปัญหากวนใจของการใช้เหล็กคือ ปัญหาสนิมเหล็ก
 
สนิมเหล็ก คือโลหะส่วนที่มีการเปลี่ยนสภาพไปจากเดิม เนื่องจากได้รับปฎิกิริยาเคมีที่มีอากาศ น้ำ หรือความร้อนเป้นสาเหตุสำคัญที่ทำให้โลหะหรือเหล็กมีคุณสมบัติแตกต่างไปจากเดิม เช่น มีสีที่เปลี่ยนไป มีความแข็งแรงทนทานลดลง ผุกร่อนได้ง่าย
 
ปัจจัยหลักที่จะทำให้เกิดการกัดกร่อนของโลหะ หรือกระบวนการเกิดสนิม ได้แก่ น้ำหรือความชื้นและออกซิเจนในอากาศ โดยการเกิดสนิมจะช้าหรือเร็ว ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศหรือสภาวะแวดล้อม เช่น ใกล้ทะเล ก็จะเกิดสนิมเร็วกว่าปกติ โดยหากเกิดสนิมขึ้นกับชิ้นงานที่ใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบแล้ว จะมีผลทำให้คุณสมบัติ ความแข็งแรง และอายุการใช้งานลดลง ดังนั้นเพื่อป้องกันการเกิดสนิมควรทาเคลือบหรือชุบเหล็ก เพื่อป้องกันไม่ให้เหล็กสัมผัสกับอากาศโดยตรงนั้นเอง

Latest News & Event

Loading