‘แปซิฟิกไพพ์’ เปิดบ้านต้อนรับ สภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เยี่ยมชมโรงงาน และหารือความร่วมมือทางวิชาการ


         
บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) นำโดยนางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 7 จากซ้าย) ร่วมต้อนรับ นายอรรถการ ตฤษณารังสี นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (ที่ 6 จากซ้าย) และคณะฯ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมโรงงาน และร่วมหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนของสถาบันอาชีวศึกษาในพื้นที่และยกระดับทักษะแรงงานที่จำเป็นในอนาคต ให้กับบุคลากรของบริษัทฯ  รวมทั้งความร่วมมือด้านโครงการ CSR เพื่อการพัฒนาชุมชน และสังคมสู่ความยั่งยืน ณ โรงงานศูนย์มหาชัย 2 บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) 

Latest News & Event

Loading