แนวคิดและวิธีการทำงานของ “บริษัท ทิพากร จำกัด” บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่


แนวคิดและวิธีการทำงานของ “บริษัท ทิพากร จำกัด” บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ 

   บริษัท ทิพากร จำกัด บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ ที่ยืนหยัดในอุตสาหกรรมก่อสร้างมากว่า 40 ปี อีกหนึ่งคู่ค้าที่นำผลิตภัณฑ์ของ PACIFIC PIPE เข้าไปมีส่วนช่วยในการทำงาน ทั้งการตรวจสอบมาตรฐานของงานโครงสร้าง และลดต้นทุนในการทำงาน เชิญรับชมไปพร้อมกัน 

 

   ธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง ถือเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ต้องใช้หลักการบริหารจัดการที่ดี ที่นอกจากคุณภาพของงานแล้วยังต้องคำนึงถึงเรื่องของต้นทุนค่าวัสดุก่อสร้าง ค่าแรง และเวลาที่จำกัดในการทำงาน โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ของหน่วยงานภาครัฐยิ่งไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะหากวางแผนบริหารงานไม่ดีอาจขาดทุนได้โดยไม่รู้ตัว

   ชวนทุกท่านมารับชมแนวคิดและวิธีการทำงานของ “บริษัท ทิพากร จำกัด” บริษัทรับเหมาก่อสร้างขนาดใหญ่ที่ยืนหยัดในอุตสาหกรรมก่อสร้างมากว่า 40 ปี อีกหนึ่งคู่ค้าที่นำผลิตภัณฑ์ของ PACIFIC PIPE เข้าไปมีส่วนช่วยในการทำงาน ทั้งการตรวจสอบมาตรฐานของงานโครงสร้าง และลดต้นทุนในการทำงาน เชิญรับชมไปพร้อมกัน 

Latest News & Event

Loading