• Home
  • News & Articles

แปซิฟิกไพพ์ จับมือ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ พัฒนาทักษะแรงงานในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ด้านอุตสาหกรรมเหล็ก


(บุคคลในภาพ: นางเอื้อมพร ปัญญาใส  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. แปซิฟิกไพพ์ (ที่ 1 จากขวา)

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนาทักษะแรงงานในการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ด้านอุตสาหกรรมเหล็ก โดยใช้สถานประกอบการเป็นที่ฝึกอาชีพ โดยมีนางเอื้อมพร ปัญญาใส ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน) และนายสมพร ชูทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ เป็นผู้ร่วมลงนาม พร้อมด้วยคณาจารย์ และคณะผู้บริหารเข้าร่วม เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2566 ณ โรงแรมมี ศรีนครินทร์
 
“โครงการทวิภาคี” เป็นโครงการที่บริษัทฯ ร่วมมือกับสถานศึกษาที่อยู่ในเขตพื้นที่รอบโรงงาน ทั้งโรงงานศูนย์พระประแดง และโรงงานศูนย์มหาชัย เปิดบ้านแชร์พื้นที่แห่งการเรียนรู้ให้แก่นักศึกษา ได้เตรียมความพร้อมสู่ชีวิตการทำงาน เจาะลึกกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนของการผลิตเหล็กคุณภาพ เน้นการลงมือปฏิบัติจริงเพื่อฝึกทักษะและประสบการณ์การทำงาน โดยคัดเลือกนักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับ ปวส. เข้าร่วมโครงการฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมค่าตอบแทนในขณะฝึกงานกับบริษัทฯ นอกจากนี้นักศึกษาที่มีผลงานโดดเด่น ยังมีโอกาสร่วมเป็นส่วนหนึ่งในทีมงานมืออาชีพกับแปซิฟิกไพพ์

โครงการนี้ ตอกย้ำการดำเนินงานของแปซิฟิกไพพ์ ที่นอกจากมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เพื่อมอบประโยชน์สูงสุดให้แก่คู่ค้าและลูกค้า ยังคงให้ความสำคัญต่อการทำประโยชน์เพื่อสังคม เดินหน้าเติมเต็มคุณภาพชีวิตที่ดีแก่เยาวชน ซึ่งเป็นพลังในการขับเคลื่อนสังคมไทยและการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน

ภาพบรรยากาศ

 

Latest News & Event

Loading