บมจ.แปซิฟิกไพพ์ ผู้นำในอุตสาหกรรมผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กดำ ท่อเหล็กชุบสังกะสี ท่อเหล็ก เหล็กรูปตัวซี ท่อชุบ ท่อกลมดำ เหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็กอาบสังกะสี ผู้ผลิตท่อเหล็ก โดยเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ติดอันดับหนึ่งในสามของประเทศ

โดยมีทั้งการผลิต ท่อเหล็กดำ ท่อเหล็กชุบสังกะสี ท่อเหล็ก เหล็กรูปตัวซี ท่อชุบ ท่อกลมดำ เหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็กอาบสังกะสี ผลิตท่อเหล็ก ตามคำสั่งลูกค้า (Made to order) และ ผลิตพร้อมสำหรับการจำหน่าย

ทั้งนี้ท่อเหล็กดำ ท่อเหล็กชุบสังกะสี ท่อเหล็ก เหล็กรูปตัวซี ท่อชุบ ท่อกลมดำ เหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็กอาบสังกะสี การผลิตท่อเหล็ก ของบริษัทสามารถแบ่งตามลักษณะการใช้งานเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ท่อเหล็กสำหรับงานทั่วไป และท่อเหล็กสำหรับงานโครงสร้าง

ปัจจุบันบริษัทผลิตและจำหน่ายท่อเหล็กกว่า 3,000 รายการ ซึ่งสามารถแบ่งเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ท่อเหล็กดำ และ ท่อเหล็กชุบสังกะสี

ท่อเหล็ก เหล็กรูปตัวซท่อชุบ ท่อกลมดำ เหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็กอาบสังกะสผู้ผลิตท่อเหล็ก
เสื้อผ้าแฟชั่น

pacificpipe.co.th

ท่อเหล็ก เหล็กรูปตัวซี ท่อชุบ ท่อกลมดำ เหล็กรูปพรรณ ท่อเหล็กอาบสังกะสี ผู้ผลิตท่อเหล็ก

 

Enter English Site       เข้าสู่เว็บไซต์ภาษาไทย